קרן הלרשטיין אביטן

יוגה תרפיסטית
פסיכותרפיסטית גופנית
מפתחת אנדויוגה
טיפולים פרטניים
קורסים למורות ליוגה | הדרכה

קרן הלרשטיין אביטן