top of page

קהילת מורות אנדויוגה

מוזמנת להכיר את קהילת המורות שלמדו והתנסו בשיטת התרגול ומעבירות אותה בסדנאות וגם באחת על אחת. כל המורות עברו את ההכשרה הייחודית של אנדויוגה לצד התמחותן המקצועית בעולם היוגה והתנועה. כולן מקצועיות, רגישות ומנוסות מאוד.

bottom of page