top of page

אנדויוגה בשילוב פסיכותרפיה

את מוזמנת להגיע למפגש פרטני עם המורות שלנו שמתמחות ביוגה לצד היותן מטפלות רגשיות, ומקיימות בחדר שילוב בין עולמות הגוף והנפש באמצעות אנדויוגה בשילוב פסיכותרפיה.

bottom of page